Sijoituspyynnöt ja kyselyt

 

ma – pe 8.30 – 16

p. 044 5653 104

 

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella:

p. 040 574 5112

 

Sähköposti:info@perhehoitokumppanit.fi

Miten PKS palvelee käytännössä?

PKS tarjoaa lastensuojelun perhehoitoa ja muuta perhehoidon alan osaamista kuntien tarpeisiin ja pystyy räätälöimään palveluita kunnan niin toivoessa.

Kunta voi varmistua yksittäistä lasta sijoittaessaan siitä, että perheen arviointi ja valmennus on asianmukaisesti hoidettu. Sijoitusprosessin edetessä kunnassa lapsen sijoitusta hoitava työntekijä saa lapselle ehdotettavien perhehoitajien arviointiraportin tutustuttavakseen.
PKS:n sosiaalityöntekijä arvioi löytyykö PKS:n vapaina olevista perheistä lapsen tai nuoren tarpeisiin soveltuvaa vaihtoehtoa. Lapsen ja perheen yhteensopivuuden arviointi tehdään huolella sekä perhehoitajien että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Sijoituksen aikana PKS
• tukee perhehoitajaa
• työskentelee myös sijoitetun lapsen tai nuoren kanssa
• huolehtii perhehoitajan palkkion, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen maksun
• huolehtii perhehoitajan lakisääteisen eläkevakuutusmaksun maksamisen
• pitää yhteyttä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään ja raportoi hänelle sovitusti
• osallistuu neuvotteluihin
• noudattaa asiakassuunnitelmaa
• toimii lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työparina tarvittaessa ja yhteistyökumppanina
• esivalmistelee toimeksiantosopimuksen

PKS tekee kunnan kanssa sopimuksen tuotettavista palveluista ja valvoo myös itse omien palveluidensa laatua. PKS veloittaa kunnalta palveluistaan vuorokausimaksun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! P. 020 796 9600
info@perhehoitokumppanit.fi
Tulemme mielellämme kertomaan palveluistamme lisää kuntaanne!

” On ollut mukava, kun on voinut luottaa siihen, että asiat hoituvat. Itse ei ole tarvinnut tehdä kaikkea. Työnjako on toiminut hyvin ja toisen osapuolen informointi.”

” Sijaisperheitä on löytynyt nopealla varoitusajalla ja sijaisperheet saavat hyvin tukea.”

” PKS:n vahvuus on asiantuntijuus ja joustavuus. Ammattitaitoinen ja pysyvä henkilökunta.”

Jaa ystävän kanssa

x

Uskomme, että perhe on lapselle aina paras kasvuympäristö. Tehtävänämme on varmistaa, että lapsen etu ja perheiden hyvinvointi toteutuu kaikissa elämäntilanteissa.

pksKey-Assets-Nelja-Astetta_Logo-Concept_V7a

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) ja Neljä astetta kuuluvat nyt samaan konserniin. Yhteisenä tavoitteenamme on rakentaa kolmannen sukupolven lastensuojelupalvelut.