Sijoituspyynnöt ja kyselyt

 

ma – pe 8.30 – 16

p. 044 5653 104

 

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella:

p. 040 574 5112

 

Sähköposti:info@perhehoitokumppanit.fi

Palvelumme kunnille

PKS pystyy tarjoamaan kuntien tarpeisiin monipuolisia ja kunnan tarpeisiin räätälöityjä perhehoidon palveluja.

PKS tarjoaa kuntien lastensuojelun tarpeisiin  

 • lyhytaikaisia sijoituksia sijaisperheissä (myös kiireelliset sijoitukset mahdollisia 24/7 jokaisena vuoden päivänä päivystysnumeron kautta)
 • tuki- ja lomitusperheet
 • pitempiaikainen vahvasti tuettu perhehoito
 • läheisverkoston arviointi – ja valmennus
 • vanhemman ja lapsen kuntouttavat perhesijoitukset
 • kotiutuksen tuki
 • jälkihuolto
 • valvotut tapaamiset ja vaihdot

PKS huolehtii perhehoitajien rekrytoinnista, arvioinnista ja valmennuksesta

 • PKS järjestää PRIDE -ennakkovalmennuksen kokemattomille perheille. PRIDE -valmennukseen kuuluu myös 1-2 ryhmätapaamista perheen omille lapsille
 • PKS tekee kokeneille sijaisperheille perusteellisen arvioinnin. Arvioinnin tekevät PKS:n kaksi työntekijää. Sosiaalityöntekijä vastaa arviointiprosessista
 • Sosiaalityöntekijän arvioinnin jälkeen perheen hyväksynnästä antaa suosituksensa PKS -paneeli, joka koostuu PKS:sta riippumattomista asiantuntijajäsenistä (sosiaalityöntekijät, biologinen vanhempi, kokeneet sijaisvanhemmat, jne) ja kokoontuu koolle kutsuttuna, kun arvioitavia perheitä on riittävästi

Perhehoitajan tuki

PKS:ssa uskotaan, että perhehoitajana toimiminen on sellainen tehtävä, missä jokainen tarvitsee tukea. Valmennus ja arviointi ovat perhehoitajuudesta kiinnostuneiden kohdalla hyvin tärkeitä, mutta perhehoitajaksi kasvaminen alkaa vasta ensimmäisen sijoituksen myötä ja jatkuu koko sijoituksen ajan. Riippumatta siitä, onko perhehoitajalla kokemusta parin viikon vai useamman vuoden verran, jokainen perhehoitaja tarvitsee välillä neuvoja ja ohjausta.

PKS:n ohjaava sosiaalityöntekijä tapaa perhehoitajaa vähintään kuukausittain ja pitää yhteyttä perhehoitajaan puhelimitse ja sähköpostilla. PKS:n sosiaalityöntekijät sekä perhehoidon ohjaajat ovat koulutettuja auttamaan perhehoitajia monissa eri asioissa: liittyi se sitten sijoitetun lapsen sopeutumiseen perheeseen, käytökseen, lapsen omien vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön, koulunkäyntiin, perhehoitajan omien lasten sopeutumiseen tms. PKS:n perhehoitajia rohkaistaan olemaan yhteydessä PKS:n ammatilliseen päivystykseen, joka palvelee perhehoitajia 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Päivystykseen voi soittaa äkillisessä tilanteessa, mutta myös silloin kun ei tiedä miten toimia tai haluaa purkaa ajatuksistaan jollekin.

Vahva tuki pitää sisällään myös valvonnan näkökulman. Kun perhehoitajaa ja lasta tavataan säännöllisesti on puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen helpompaa. Luottamuksellinen suhde PKS:n työntekijän ja perhehoitajan välillä mahdollistaa myös vaikeista asioista puhumisen ja asioihin päästään käsiksi ajoissa, näin tukemme on oikea-aikaista ja ehkäisevää.

PKS tarjoaa kaikille perhehoitajilleen täydennyskoulutusta ja kehittymismahdollisuuksia, jotta he saisivat lisää keinoja arkeen ja ymmärrystä lapsen mahdolliseen oirehdintaan. PKS:n perhehoitajilla on mahdollisuus ja myös velvollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin. Koulutuksia tarjotaan säännöllisin väliajoin muun muassa seuraavista aiheista:

 • Ensiapu
 • Turvallinen perhehoito
 • Tiimivanhemmuus™
 • Nuori perhehoidossa
 • Lastensuojelu
 • Kiintymyssuhde

Vertaistuki ja virkistys ovat myös perhehoitajille tärkeitä. Siihen tarjotaan mahdollisuuksia useamman kerran vuodessa.

Lapsen ja nuoren tuki
Perhehoitajien ja lapsen tai nuoren suhde on perhehoidon tärkein asia ja sen tukemiseksi tehdään PKS:ssä paljon työtä.

Lapsia ja nuoria varten on kuitenkin myös tutut ja pysyvät työntekijämme, jotka mm.

 • järjestävät lastenhoitoa tarvittaessa
 • voivat tukea perhehoitajan apuna koulunkäyntiä
 • voivat työskennellä lapsen tai nuoren kanssa tavoitteellisesti
 • valvovat tapaamisia tarvittaessa
 • järjestävät vertaistapaamiset ja ryhmät
 • järjestävät leirejä

Kysy lisää! 020 796 9600

 

Vanhemman ja lapsen välinen kiintymyssuhde on ensisijaisen tärkeä lapsen terveen kehityksen ja vanhemmuuden kehittymisen kannalta. Vanhemman elämän vastoinkäymiset, mielenterveyden, päihde- tai oman varhaislapsuuden ongelmat voivat vaikeuttaa kiintymyssuhteen normaalia kehitystä ja vanhemmuuden alkutaipaletta oman lapsen kanssa. Kiintymyssuhteen kehittymistä ja vanhemmuutta voidaan kuitenkin tukea.

Uskomme, että vanhemmuuden taidot ovat opeteltavissa esimerkin ja tuen avulla. Kaikilla vanhemmilla ei itsellään ole kokemusta turvallisesta ja hoivaavasta vanhemmuudesta. Jotkut tarvitsevat siten ensimmäisen lapsen syntyessä vanhemmaksi kasvamiseen tukea, ohjausta ja mallinnusta. Tähän on mahdollisuus sijaisperheessä. Vanhemman ja lapsen sijoittamisesta perheeseen on erittäin hyviä kokemuksia.

Katso Petran ja Lassen kertomus siitä, miksi he ryhtyivät vanhemman ja lapsen sijaisperheeksi ja lue PKS-sosiaalityöntekijä Ville Kantolan aiheeseen liittyvä pro gradu -tutkielma alla olevasta linkistä:

KYL NIISTÄ TULI SIINÄ VAIHEESSA OIKEESTI AIKA TÄRKEITÄKI

Jaa ystävän kanssa

x

Uskomme, että perhe on lapselle aina paras kasvuympäristö. Tehtävänämme on varmistaa, että lapsen etu ja perheiden hyvinvointi toteutuu kaikissa elämäntilanteissa.

pksKey-Assets-Nelja-Astetta_Logo-Concept_V7a

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) ja Neljä astetta kuuluvat nyt samaan konserniin. Yhteisenä tavoitteenamme on rakentaa kolmannen sukupolven lastensuojelupalvelut.