Sijoituspyynnöt ja kyselyt

 

ma – pe 8.30 – 16

p. 044 5653 104

 

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella:

p. 040 574 5112

 

Sähköposti:info@perhehoitokumppanit.fi

Tietoa kunnille

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) on alansa ensimmäinen yritys Suomessa. PKS tuottaa lastensuojelun perhehoidon palveluja ja on erikoistunut vahvasti tuetun perhehoidon tuottamiseen.

Toiminta käynnistyi Tampereella maaliskuussa 2008. PKS luottaa perhehoidon mahdollisuuksiin, vaikka sijoitettavien lasten ja nuorten vaikeat elämänkokemukset asettavatkin haasteita perhehoidolle. PKS:n toiminta pohjautuu vahvasti tuettuun perhehoidon malliin, josta Englannissa on jo 20 vuoden kokemus.

PKS on Englannissa vuonna 1994 perustetun Foster Care Associatesin (FCA) pohjalta perustetun konsernin suomalainen tytäryhtiö. FCA:n toiminta sai alkunsa sosiaalityöntekijän ja sijaisvanhemman sinnikkyydestä puolustaa sijoitettavan lapsen oikeutta perhehoitoon laitoshoidon sijasta. Vahvasti tuettu perhehoito saikin alkunsa yhden lapsen sijoituksesta.

Vahvasti tuettu perhehoito ja Tiimivanhemmuus™ – malli mahdollistavat yhä useamman vaikeamminkin oireilevan tai haastavasta tilanteesta tulevan lapsen ja nuoren sijoittamisen perhehoitoon. Perhehoitokumppaneiden tuottamassa perhehoidossa perhehoitaja saa ammatillisen työryhmän tiiviin tuen tehtäväänsä.

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) toimii tiiviissä yhteistyössä kunnan sijoittajatahojen kanssa. PKS täydentää sijoittajan tuottamia perhehoidon palveluja mahdollistamalla myös nuorisoikäisten, sisarusten ja vaikeamminkin oirehtivien lasten sijoituksen perhehoitoon silloin, kun kunnalla itsellään ei ole tarjota sopivaa sijaisperhettä lapselle tai nuorelle tai kun perhehoitaja tarvitsee vahvaa tukea sijoituksen onnistumiseksi. PKS toimii kunnan luotettavana kumppanina perhehoidon sosiaalityössä.

PKS:n työryhmä koostuu lastensuojelun ammattilaisista: sosiaalityöntekijöistä, sosionomeista, terapeutista sekä sijaisvanhemmista. Kaikki perheitä ohjaavat sosiaalityöntekijät saavat Pride -kouluttaja koulutuksen. PKS:n työntekijöillä on yhteensä huima määrä kokemusta lastensuojelusta ja sijaishuollosta!

Oikeanlaisen tiedon, kokemuksen ja ammatillisten taitojen yhdistäminen sekä vahva tuki käynnistyy jo lapsen tai nuoren ja sijaisperheen yhteensovittamisessa ja ne auttavat onnistumaan sekä ehkäisemään suunnittelemattomia sijoitusten purkautumisia.

PKS toimii yrityksen määrittelemien ”Laadukkaan perhehoidon toimintaperiaatteiden” mukaisesti. Toimintaperiaatteissa on jaettu laadukas perhehoito seitsemään osa-alueeseen ja määritetty laadukkaan perhehoidon elementit sijoitetun lapsen, sijaisvanhemman ja PKS:n työntekijän näkökulmasta. Tavoitteena on mahdollisimman laadukas ja turvallinen perhehoito lapselle!

Jaa ystävän kanssa

x

Uskomme, että perhe on lapselle aina paras kasvuympäristö. Tehtävänämme on varmistaa, että lapsen etu ja perheiden hyvinvointi toteutuu kaikissa elämäntilanteissa.

pksKey-Assets-Nelja-Astetta_Logo-Concept_V7a

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) ja Neljä astetta kuuluvat nyt samaan konserniin. Yhteisenä tavoitteenamme on rakentaa kolmannen sukupolven lastensuojelupalvelut.