Haluaisitko lisätietoja?

Tilaa esitteemme, säilytämme sähköpostiosoitteesi myöhempää yhteydenottoa varten

Yhteydenotot perhehoitajuudesta kiinnostuneille

ma – pe 8.30 – 16

arrow0800 185 222

Sähköposti:info@perhehoitokumppanit.fi

Sijoituspyynnöt ja kyselyt

 

ma – pe 8.30 – 16

p. 044 5653 104

 

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella:

p. 040 574 5112

 

Sähköposti:info@perhehoitokumppanit.fi

Tiimivanhemmuus™

PKS:n tehtävä on tarjota lapsille ja nuorille parasta mahdollista hoitoa yhdessä perhehoitajien kanssa. Me ymmärrämme, että jotkut lapset tarvitsevat enemmän tukea ja toiset sijoitukset voivat olla haastavampia kuin toiset. Tuen tarve myös vaihtelee sijoituksen eri vaiheissa suuresti.

Perhehoitaja on keskeinen toimija ja muutoksen tuoja sijoitetun lapsen elämässä. On tärkeää, että perhehoitaja saa monipuolista ja –ammatillista tukea kasvatustehtävässään. Yhtä tärkeää on, että sijoitettu lapsi tai nuori voi kokea häntä ympäröivien ihmisten tekevän yhteistyötä hänen hyväkseen. Keskeisenä päämääränä on auttaa lasta/nuorta kasvussa kohti hyvää ja tasapainoista aikuisuutta. Tämän vuoksi käytämme Tiimivanhemmuus™ -mallia vahvan tukemme perustana. Tiimivanhemmuus™ – mallin taustateorioina vaikuttavat olennaisesti kiintymyssuhdeteoria ja systeeminen teoria.

Tiimivanhemmuus™ käytännössä

Tiimivanhemmuus™ huomioi lapsen traumaattisten kokemusten vaikutuksen lapsen kykyyn muodostaa terveitä kiintymyssuhteita ja kiintymyssuhteisiin liittyvät vaikeudet nähdään keskeisenä tekijänä vaikuttamassa lapsen nykyhetken käyttäytymiseen ja tunne-elämän haasteisiin. Tiimivanhemmuus™ huomioi sen, että sijaishuollossa olevilla lapsilla on heidän elämänkokemuksiinsa liittyviä erityistarpeita, joihin perhehoitajien ja muiden lapsen elämässä
vaikuttavien toimijoiden on vastattava.

Tiimivanhemmuus™ -työskentely on monimuotoista: siihen kuuluu aina työntekijöiden ja perhehoitajien koulutus, perhehoitajien työnohjaukselliset ryhmät sekä sosiaalityöntekijän ja perhehoidon ohjaajan tuki Tiimivanhemmuus™ -mallin näkökulmasta. Se voi pitää sisällään myös terapeutin konsultointia tai Tiimivanhemmuus™ -palavereja. Seuraavassa kuvassa esitellään keitä henkilöitä Tiimivanhemmuus™ -mallin mukaiseen työskentelyyn voidaan lapsen asiassa tarpeen mukaan osallistaa. On tärkeää muistaa, että näiden tukipalvelujen tarkoitus ei ole korvata perhehoitajan tehtäviä vaan tukea ja täydentää niitä.

team-parenting

Jaa ystävän kanssa

x

Uskomme, että perhe on lapselle aina paras kasvuympäristö. Tehtävänämme on varmistaa, että lapsen etu ja perheiden hyvinvointi toteutuu kaikissa elämäntilanteissa.

pksKey-Assets-Nelja-Astetta_Logo-Concept_V7a

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) ja Neljä astetta kuuluvat nyt samaan konserniin. Yhteisenä tavoitteenamme on rakentaa kolmannen sukupolven lastensuojelupalvelut.